Zaručnica Laza Radanovića

Kad se ženi Radanović Lazo,
On isprosi lepotu devojku,
I sakupi iljadu svatova,
Ode pravo dvoru devojačkom;
Daleko i majka ugledala,
Ugledala, pa je besedila:
„Sad ću stati na dvor na kapiju,
„Da ja gledam kićene svatove.“
Kad su svati blizu dvora bili,
Besedila devojačka majka:
„Idu, ćerko, kićeni svatovi,
U čije će dvore ulaziti?
„Čija će i majka dočekati?
„Čija l’ braća konje privatiti?
„Čij’ li baba vinom poslužiti?
„Čija l’ seja darom darivati?“
Kad devojka reči razabrala,
Besedila svojoj staroj majki;
„Oj starice, mila majko moja!
„To je, majko, Radanović Lazo,
„I to su mu kićeni svatovi,
„I pravo će našem belom dvoru;
„Veće slaži moje bele dare:
„Ti ćeš, majko, svate dočekati,
„Moja braća konje privatiti,
„Moja seja darom darivati,
„Mili babo vinom napojiti.“
Dok su svati u dvor ulazili,
Zavadi se majka i devojka,
Ne o grade, ni o vinograde,
Već o jednu tananu košulju;
Majka oće da ostavi sinu,
A devojka svome đuvegiji;
Tad’ se majka na nju naljutila,
Pa je stala dvoru na kapiju,
Na studen se kamen naslonila,
Na kamenu grozne suze lije,
Nju mi pita Radanović Lazo:
„Oj Boga ti, mila majko moja!
„Koja ti je golema nevolja,
„Te ti nisi svate dočekala,
„Već si stala dvoru na kapiju,
„Na studen se kamen naslonila,
„I na njega grozne suze roniš?“
Majka Lazi tijo odgovara:
„Ao Lazo, zete nesuđeni!
„Kako ću ti ja vesela biti,
„Kako l’ svate jadna dočekati,
„Kad je tvoja umrla devojka,
„Juče smo je mladu saranili?“
Onda Lazo majki govorio:
„Kazuj groblje, gdi je ukopana.
„Da ja vidim i mrtvu devojku.“
Kad je majka reči razabrala,
Besedila Radanović-Lazi:
„Ja ti groblja ne smem kazivati,
„Jer je kod nas čudan adet post’o:
„Kad umire pod prsten devojka,
„Ne kopa se u to novo groblje,
„Već se baca u to sinje more.“
Kad to čuo Radanović Lazo,
Besedio kićenim svatovma:
„Oj svatovi, moja braćo draga!
„Čekajte me u belome dvoru,
„Dok otidem na nove pazare,
„Da ja kupim svile svakojake,
„Da ja pletem mrežu šarovitu,
„Da ja tražim po moru devojku,
„Il’ ć’ u meni živo srce pući.“
Kad je Lazo ovo besedio,
Slušala ga tanana robinja,
Pa je njemu tijo besedila:
„Gospodaru, Radanović-Lazo!
„Nije tvoja umrla devojka,
„Već se ona s majkom zavadila,
„Ni o grade, ni o vinograde;
„Već o jednu tananu košulju:
„Majka oće da ostavi sinu,
„A devojka tebi da ponese.“
Kad je Lazo reči razabrao,
On besedi kumu i deveru:
„Oj Boga vam, kume i devere!
„Vi idite gore na čardake,
„Dovedite lepotu devojku,
„U njene joj dare ne dirajte,
„Jer u mene dosta dara ima.“
Kad to čuo kume i devere,
Poslušali Radanović-Lazu:
Otidoše na gornje čardake,
Dovedoše lepotu devojku,
U dare joj ni dirnuli nisu.
Kad su Božji zakon savršili,
Devojka se sa rodom oprašta:
Ljubi oca, ljubi staru majku,
Ljubi braću i milu sestricu,
Pa je majki onda besedila:
„Oprosti mi, mila majko moja!
„Što sam tebi, majko, sagrešila.“
Ali majka kune bez prestanka:
„Mila kćeri, i tebe ne bilo!
„Ni doprla tamo, ni ovamo!
„Već ostala sredi gore čarne.“
Kad devojka reči razabrala,
Ud’riše joj suze od očiju.
Digoše se kićeni svatovi,
Odvedoše lepotu devojku.
Kad su bili sredi gore čarne,
Al’ devojku zabolela glava,
Besedila svom ručnom deveru:
„Oj devere, moj zlaćen prstene!
„Ti mi zovni Radanović-Lazu.
„Kad je dever reči razabrao,
Brže ode Radanović-Lazi,
Pa je Lazi tijo besedio:
„Ajde, Lazo, brže u natrage,
„Devojka se naša razbolela,
„Na kuma se glavom naslonila.“
Kad je Lazo reči razabrao,
On otide lepoti devojki,
Pa je pita Radanović Lazo:
„Što je tebi, lepota devojko?
„Što je tebe zabolela glava?“
Devojka je njemu besedila:
„Gospodaru, Radanović-Lazo!
„De mi skupi kićene svatove.“
Skupi Lazo kićene svatove,
Devojka im lepo zafalila
Na ljubavi i na prijateljstvu;
Svakom dala po kitu bosiljka,
Lazi dala tananu košulju,
Za koju se s majkom zavadila,
Pa je njemu tijo besedila:
„Na košulju, Radanović-Lazo!
„Pod grlom joj puce jadikovo,
„Jadikovo i čemerikovo:
„Kudgod odiš, neka jadikuješ;
„A gdi staneš, da čemerikuješ;
„A mene je zabolela glava,
„A od srca preboleti ne ću.“
To izusti, pa dušicu pusti.
Tad’ je Lazo svatom besedio:
„Sad na noge, kićeni svatovi!
„S nadžaci joj raku iskopajte,
„A sabljama sanduk satešite,
„Više glave ružu usadite,
„Oko groba klupe napravite,
„Niže nogu bunar iskopajte:
„Rad’ mirisa nek se ružom kite,
„Od umora na klupe sedaju,
„A od žeđi ladne vode piju.“
Često Lazo na grob izlazio,
Pa je pit’o svoju zaručnicu:
„Jel’ ti, dušo, zemlja doteščala?“
Devojka mu mrtva odgovara:
„Nije meni zemlja doteščala,
„Već je teška materina kletva.“

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *