Topovske šupe – Prvi koncentracioni logor u Beogradu na Autokomandi

Koncentracioni logor Topovske šupe,Tabanovačka br.1, počeo je sa radom mesec dana nakon osnivanja Banjičkog logora . Topovske šupe su bile prvi koncentracioni logor u Beogradu za Jevreje i Rome i nalazio se na Autokomandi.

Logor Topovske šupe je bio prolazan logor jer u njemu nije bio organizovan ni prinudni rad ,a ni likvidacija.U logoru se vršio smeštaj radi organizovanog masovnog ubistva koje je vršeno po raznim krajevima Beograda ili su odvođeni u Banjički logor, a kasnije, kada je osnovano, i Staro sajmište.

Vlada mišljenje da su odvođeni i ubijani na mestu nazvan Trostruki surduk (nalazio se između Bežanijske kose i Surčina),kao i u mestu Jabuka,Pančevu…

U logoru je u periodu od 22. avgusta 1941, kada je počelo masovno hapšenje Jevreja u Beogradu i okolini, do 12. decembra 1941. bilo smešteno oko 4.000 ljudi, najviše Jevreja iz Banata a zatim i Roma. U logor su dovođeni i mnogi zarobljeni partizani iz Užica,Požege…

Logor je zatvoren 12.decembra 1941.godine a odatle su ,oni koji su preživeli, zarobljenici sprovedeni na Staro sajmište i u logor Banjica.

Topovske šupe su bile deo nekadašnje kasarne Vojske Kraljevine Jugoslavije u kojem su se nalazili magacini za artiljerisko oružje pa je zbog toga nazvan Topovske šupe.