Štiteći druga izgubio život ispred fakulteta – Žarko Marinović – Dan studenata

Univerzitet u Beogradu obeležava Dan studenata, 4. april a sve nakon izgubljenog života ispred zgrade Patоlоškоg instituta Medicinskоg fakulteta u Beogradu. Žarko Marinović studirajući u Beogradu na Pravnom fakultetu povezao se tokom studiranja sa revolucionarnim studentskim […]