Srpske operske pevačice

Srpske operske pevačice

 • Julijana Anastasijević
 • Radmila Bakočević
 • Marina Pavlović-Barać
 • Jelena Bodražić
 • Melanija Bugarinović
 • Vera Kovač Vitkai
 • Irena Davosir Matanović
 • Dragana del Monako
 • Ljubica Živković
 • Aleksandra Ivanović
 • Jadranka Jovanović
 • Breda Kalef
 • Gordana Kojadinović
 • Valentina Milenković
 • Sanela Mitrović
 • Milijana Nikolić
 • Darija Olajoš Čizmić
 • Laura Pavlović
 • Sofija Pižurica
 • Branislava Podrumac
 • Snežana Savičić Sekulić
 • Dunja Simić
 • Radmila Smiljanić (sopran)
 • Draga Spasić
 • Snežana Stamenković
 • Milka Stojanović
 • Marina Trajković Bidžovski
 • Jasmina Trumbetaš
 • Biserka Cvejić
 • Sultana Cijukova-Savić
 • Đurđevka Čakarević
 • Jovana Čurović
 • Jasmina Šajnović
 • Suzana Šuvaković Savić