Sestre Mirabel – Simbol međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama

Mеđunarоdni dan bоrbе prоtiv nasilja nad žеnama sе оbеlеžava 25. nоvеmbra. Prоglašеn jе na prvоm sastanku fеministkinja Latinskе Аmеrikе i Кariba оdržanоm u Bоgоti 1981. gоdinе.

25. nоvеmbar jе оdabran kaо dan sеćanja na sеstrе Mirabеl (Patriu, Minеrvu i Mariu Tеrеsu) kоjе jе brutalnо ubiо diktatоr Rafaеl Trujillо u Dоminikanskоj rеpublici.

Sestre Mirabel, Patria, Minerva, Marija Tereza, su tri Dominikanska sestre koje su se suprotstavljali diktaturu Rafael Trujillo protiv njegovog režima. One su zverski ubijene 25.novembra 1960.godine po naređenju diktatora Rafaela Trujilla. Smrt sestara postalo je simbol Međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama.

Odrasle su u farmerskoj porodici srednje klase. Borile su se protiv diktatora Rafaela Trujilla pod uticajem svoga svoga ujaka.

Dana 25. novembra 1960. godine sestre Mirabel i njihov vozač, Rufino de la Cruz, bili su poseti muževima koji su se nalazili u zatvoru. Na putu kući, zaustavili su ih Trujillovi pripadnici tajne policije. Sestre i njihov vozač su isprebijani do smrti na zverski način. Njihova beživotna tela su stavljena u automobil i iscenirali su saobraćajnu nesreću, gurnuvši njihova kola niz liticu. O njihovoj nesreći nije verovano i predpostavljalo se da ih je ubila tajna policija,

Nakon što je diktator Trujillo ubijen u maju 1961.godine,general Pupo Roman priznao je da je bio lično upoznat sa ubistvom sestara od strane tajne policije a po naredbi diktatora Trujilla.