Rajnhard Hajdrih – Praški kasapin

Rajnhard Tristan Ojgen Hajdrih je rođen 7. mart 1904 i bio je SS-oficir, šef Glavnog bezbednosnog ureda Trećeg rajha i guverner Češke i Moravske i bio je poznat pod nadimkom Praški kasapin.

Osnivač je obaveštajne organizacije koja je bila zadužena za pronalaženje i neutralizaciju otpora Nacističkoj partiji pomoću hapšenja, deportacija i ubistava. Organizator je „Kristalne noći“ kada je širom Nemačke izvršen kordinisan napad na Jevreje.

Kada je postavljen u Pragu za guvernera ubijao je sve čehe za koje je smatrao da sarađuju ili pomažu češki pokret otpora. Samo tokom tri dana od dolaska u Prag ubijeno je 92 osobe a njihova imena je SS štampao i lepio po gradu. Za pet meseci od njegovog dolaska između 4.000 i 5.000 osoba je uhapšeno a oni koji nisu ubijeni poslati su u logor. Zbog njegove brutalne vlasti prema ljudima Praga dobio je nadimak Praški kasapin.

Tokom posleratnih godina u javnost su trebala da dospu dokumenta koja dokazuju da je ovaj Praški kasapin bio Jevrejin ali ta dokumenta nikada nisu objavljena ali dok je još bio dečak nosio je nadimak „Mojsije Handel“ jer su već u njegovom ranom detinjstvu išle glasine o njegovom Jevrejskom poreklu.

27. maja 1942.godine isplanirano je njegovo ubistvo u operaciji Antropoid na putu Drezden-Prag. Kada je Hajdrihov automobil naišao morao je da uspori zbog krivine, jedan od čeških partizana kada je pokušao da puca puška mu se zaglavila. Hajdrih naređuje vozaču da stane kako bi se obračunao sa napadačem. Drugi ćeški partizan Kubiš videvši da Hajdrih kreće da izlazi iz automobila baca bombu koja je ranila Hajdriha i Kubiša.

Hajdrih ranjen pokušava da pojuri za Kubišem ali češki partizan je uspeo da pobegne a od velikog krvavljenja Hajdrih pada na zemlju. Hajdrih je odvežen u bolnicu uz pomoć jedne čehinje koja se tu našla i pokušala da mu pomogne ali posle nekoliko operacija i kada se mislilo da će se oporaviti Praški kasapin je umro.

Hitler je zbog njegovog ubistva naredio ubistvo 1.300 Čeha u selu Lidice. Tri logora smrti su izgrađena njemu u čast i to kod Treblinke, Sobibora i Belzeca a operacija je nazvana Operacija Rajnhard.

Foto:Wikipedia/ vozilo u kojem je ubijen