Prvo stalno pozorište u Beogradu – Teatar na Đumruku

Teatar na Đumruku ( Pozorište na carini ) je prvo stalno pozorište u Beogradu, radilo je tokom 1841. i 1842. godine, u blizini današnjeg Savskog pristaništa Luke Beograd. Pozorište je otvoreno 4. decembra 1841.godine delom Jovana Sterije Popovića „Smrt Stefana Dečanskog“.

U početku, tačnije, od 4.decembra pa do 25.februara 1842.godine glumačka postava u prvom stalnom pozorištu bili su amateri , da bi nakon raspisanog konkursa za profesionalne glumce 26.februara bila odigrana i prva profesionalna predstava „Miloš Obilić“ – Jovan Sterija Popović.

Tako je sa prvom odigranom profesionalnom glumačkom postavom Teatar na Đumruku postao prvo profesionalno pozorište u Srbiji.

Krajem avgusta 1842.godine za vreme bune ustavobranitelja, pozorište je prestalo da radi.

ĐUMRUK

Đumruk ( turski) u prevodu znači carina koja se nalazila ispod Saborne crkve ili tačnije uz desnu obalu Save u 19.veku. Svi koji su hteli da uđu u Beograd morali su da prođu kroz nju jer je druga strana pripadala austro ugarskoj početkom 19.veka. Đumruk više nepostoji od 1944.godine kada su ga savezničke snage ,prilikom bombardovanja Beograda, totalno uništile.