Prvi pokušaj ubistva Hitlera

Prvi pokušaj ubistva Hitlera desio se novembra,1921.godine skoro 20.godina pre početka II svetsko rata. U to vreme Hitler i nije bio toliko poznat ali pun etuzijazma održao je govor u jednoj pivnici u Minhenu.

Nedugo nakon formiranja nacističke partije 1920.godine pokušao je da održi govor u pivnici u Minhenu gde su se nalazili članovi njegove partije,komunisti,socijaldemokrate i ostale stranke. Poznat,kasnije,po svom oštrom govoru izazvao je opštu tuču u pivnici.

U tuči kada se više nije znalo ko koga udara nekoliko hitaca odjeknulo je u pravcu govornice ali ni jedan metak nije pogodio nacističkog vođu. Nastavio je šta više sa svojim govorom dok policija nije stigla i uhapsila ga.

Neka mišljenja su ga da ga je ovaj događaj još ohrabrio i da je pomislio da je rođen da bude lider Nemačke i da je besmrtan. Dve godine kasnije je pokrenuo zloglasni „Pivnički puč“ ili „Minhenski puč“ a koji je za nameru imao da preuzme vlast u Minhenu a koji se završio sa jedne strane neuspešno ali sa druge strane učinio je Hitlera poznatim.