12 јула, 2020

Prva žena policajac u Beogradu

Rešenjem ministarstva unutrašnjih dela na mesto policijskog pripravnika postavljena je Marija Ilić.

Marija Ilić rođena je u Kninu. Radila je na početku kao advokat u Zagrebu da bi se preselila u Beograd gde je postala jedan od vrsnih pravnika. Objavila je seriju članaka o zaštiti žena i dece.