Pretkosovski ciklus

Pretkosovski ciklus

 • Ban Milutin i Duka Hercegovac ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Banović Strahinja ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Darovi svetog Jovana Vladimira ( Sveti Vladika Nikolaj Ohridski i Žički)
 • Dijete Jovan i ćerka cara Stefana
 • Dušan hoće sestru da uzme ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Dušanova ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba kneza Lazara ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba kralja Vukašina ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Ravanice ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Ravanice, opet ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Skadra ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kako se krsno ime služi ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kralj Vladimir i Sveti Naum
 • Milan-beg i Dragutin-beg
 • Miloš u Latinima ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Nahod Momir ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Pesma o kralju Vladimiru
 • Put kralja Vladimira
 • Sveti Savo ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Dušanova
 • Smrt cara Uroša
 • Tri dobra junaka
 • Udaja sestre Dušanove ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Uroš i Mrnjavčevići ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Car Duklijan i Krstitelj Jovan
 • Car Kostantin i đače samouče
 • Carica Milica i zmaj od Jastrepca ( Vuk Karadžić, 1845.)
 • Miloš Obilić zmajski sin ( Bogoljub Petranović, 1870.)

Dodaci