Presuda za ubistvo Zorana Đinđića

Tekst presude Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića 23.05.2007.godine.

Odeljenje: Posebno odeljenje

Okrivljeni:

 1. Ulemek Milorad
 2. Jovanović Zvezdan
 3. Krsmanović Dušan
 4. Pejaković Saša

5.Simović Aleksandar

 1. Bezarević Branislav
 2. Tojaga Željko
 3. Simović Miloš (u bekstvu)
 4. Kalinić Sretko (u bekstvu)
 5. Jurišić Milan (u bekstvu)
 6. Milisavljević Vladimir (u bekstvu)
 7. Konstantinović Ninoslav (u bekstvu)

Tužilac: Jovan Prijić

Predsedavajući sudija: Nata Mesarović

Članovi sudskog veća:

Milimir Lukić
Radmila Dičić Dragićević
Marko Kljajević ( predsednik veća do 07.09.2006. godine)
Stanje sudskog procesa: Okončan prvostepeni postupak

Početak glavnog pretresa: 22.12.2003. 0:0

Mesto održavanja suđenja: Ustanička 29, sudnica br.1

Datumi saslušanja:

19.3.2007. 9h 30
20.3.2007. 9h 30
21.3.2007. 9h 30
22.3.2007. 9h 30
23.3.2007. 9h 30
24.3.2007. 9h 30
25.3.2007. 9h 30
26.3.2007. 9h 30
27.3.2007. 9h 30
28.3.2007. 9h 30
29.3.2007. 9h 30
30.3.2007. 9h 30
31.3.2007. 9h 30
1.4.2007. 9h 30
2.4.2007. 9h 30
3.4.2007. 9h 30
Optuženi Ulemek Milorad oglašen je krivim za izvršenje krivičkog dela udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl.136 st.1 OKZ, krivičnog dela ubistvo najvišeg predstavnika državne zajednice i države članice iz člana 310 KZ i krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz čl.47 st.1 KZ RS u vezi čl.30 KZ pa je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Optuženi Zvezdan Jovanović oglašen je krivim za izvršenje krivičkog dela udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl.136 st.2 u vezi st.1 OKZ, krivičnog dela ubistvo najvišeg predstavnika državne zajednice i države članice iz člana 310 KZ i krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz čl.47 st.1 KZ RS pa je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Optuženi Simović Miloš, Konstantinović Ninoslav, Simović Aleksandar, Vladimir Milisavljević, Kalinić Sretko, Jurišić Milan, Krsmanović Dušan i Bezarević Branislav oglašeni su krivim za izvršenje krivičkog dela udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl.136 st.2 u vezi st.1 OKZ, krivičnog dela ubistvo najvišeg predstavnika državne zajednice i države članice iz člana 310 KZ u vezi čl.35 KZ i krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz čl.47 st.1 KZ RS u vezi čl.30 KZ pa su osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 35 godina i to optuženi Aleksandar Simović, Konstantinović Ninoslav, Vladimir Milisavljević i Sretko Kalinić, dok su optuženi Simović Miloš, Jurišić Milan, Krsmanović Dušan i Bezarević Branislav osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 30 godina. Optuženi Tojaga Željko osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 30 godina zbog izvršenja krivičkog dela udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl.136 st.2 u vezi st.1 OKZ i krivičnog dela ubistvo najvišeg predstavnika državne zajednice i države članice iz člana 310 KZ u vezi čl.30 KZ. Zbog izvršenja krivičnog dela pružanje pomoći učiniocu posle izvršenja krivičnog dela iz člana 333 st.3 u vezi stava 1 KZ optuženi Saša Pejaković osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina. Prema optuženom Saši Pejakoviću i svedocima saradnicima Suvajdžić Miladinu i Milenković Dejanu odbijena je optužba da su izvršili krivično delo udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl.136 st.2 u vezi st.1 OKZ i krivično delo ubistvo predstavnika najviših državnih organa iz čl.122 u sticaju sa krivičnim delom terorizma iz čl.125, pomaganjem u vezi čl.24 OKZ i krivično delo ubistvo u pokušaju iz čl.47 stav 1 KZ RS u vezi čl.19 OKZ. Prema optuženima Ulemek Miloradu, Jovanović Zvezdanu, Simović Aleksandru, Krsmanović Dušanu, Bezarević Branislavu i Tojaga Željku produžen je pritvor određen rešenjem istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu. Prema optuženom Saši Pejakoviću produžena je mera zabrane napuštanja boravišta teritorije grada Beograda bez odobrenja suda. Produžen je nalog da se svakog drugog ponedeljka u mesecu javlja nadležnom OUP-u. Optužnicom Okružnog tužilaštva u Beogradu-Specijalno tužilaštvo KT.S. br. 2/03 od 21.08.2003.godine koja je precizirana na glavnom pretresu održanom dana 23.03. i 23.04.2007.godine optuženima je stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela udruživanje radi neprijateljske delatnosti iz čl. 136 OKZ, krivično delo ubistvo predstavnika najviših državnih organa iz člana 122 OKZ u sticaju sa krivičnim delom terorizma iz čl.125 OKZ i krivično delo ubistva u pokušaju iz člana 47 st. 1 KZ RS u vezi čl. 19 OKZ. Glavni pretres započet je dana 23.12.2003.godine čitanjem optužnice OJT u Beogradu KT.S. br.2/03. Navedena optužnica obuhvatala je 36 lica. Na glavnom pretresu održanom dana 17.02.2004.godine doneto je rešenje o razdvajanju postupka, iz razloga celishodnosti, pa je razdvojen predmet (tzv. predmet “Zemunski klan”) zaveden pod novim poslovin brojem, koji je još uvek u toku pred većem kojim predsedava sudija Milimir Lukić. Nakon promene predsednika veća u predmetu K.P. br. 5/03, glavni pretres je počeo iznova čitanjem optužnice dana 07.09.2006.godine. Na glavnom pretresu održanom dana 23.03.2007. i 23.04.2007.godine, optužnica OJT i Beogradu-Specijalnog tužilaštva KT.S. br. 2/03 od 21.08.2003.godine je izmenjena u pogledu pravne kvalifikacije krivičnih dela koja se stavljaju na teret okrivljenima Saši Pejakoviću i Željku Tojagi. Spisi iz istražnog postupka nalaze se u 18 knjiga. Spisi sa glavnog pretresa nalaze u 46 registratora od čega 21 registrator obuhvata transkripte sa glavnog pretresa (8655 stranica), dok su u 25 registratora sadržani svi ostali pismeni dokazi i dokumenti (4017 stranica). U toku ovog krivičnog postupka je saslušano 89 svedoka, 4 svedoka saradnika (Dejan Milenković, Miladin Suvajdžić, Zoran Vukojević i Ljubiša Buha) i pročitan je iskaz svedoka Kuje Kriještorca iz istražnog postupka. Saslušanje svih svedoka saradnika i pojedinih svedoka je trajalo po nekoliko dana. Na glavnom pretresu je neposredno saslušano 18 veštaka na okolnosti izvršenja krivičnog dela, a izvršeno je 37 veštačenja iz raznih oblasti kao i osnovno i dopunsko veštačenje koje je izvršeno od strane Instituta za kriminalističku tehniku Savezne kriminalističke policije SR Nemačke. Po prvi put u istoriji srpskog pravosuđa veće sudije Nate Mesarović putem video-linka izvršilo je saslušanje veštaka Bernda Salcigera iz Instituta za kriminalističku tehniku Savezne kriminalističke policije SR Nemačke, na koje se takođe čekalo jedan vremenski period. Rešenjima krivičnog veća Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P. br. 5/03, Kv.P.br. 233/06 od 28.09.2006.godine i K.P. br. 5/03, Kv.P.br. 256/06 od 17.10.2006.godine dozvoljeno je predsedniku veća da se pročita ukupno 101 iskaz svedoka, svedoka saradnika, veštaka i zapisnika istražnih sudija i predsednika veća sa ranijeg glavnog pretresa, na osnovu čl. 333 ZKP. U toku trajanja glavnog pretresa stavljeno je više predloga za izuzeće i to: 1 (jedan) predlog za izuzeće predsednika Vrhovnog suda Srbije; 1 (jedan) predlog za izuzeće predsednika Okružnog suda u Beogradu; 8 (osam) predloga za izuzeće predsednika i članova veća; 1 (jedan) predlog za izuzeće Okružnog javnog tužioca; 2 (dva) predloga za izuzeće Specijalnog tužioca i 3 (tri) predloga za izuzeće postupajućih zamenika. GLAVNI PRETRES TRAJAO JE UKUPNO 149 SUDEĆIH DANA Na dužinu trajanja krivičnog postupka, između ostalog, uticala je i činjenica da su okrivljeni u ovom predmetu istovremeno bili optuženi i u drugim predmetima koji se vode pred Okružnim sudom u Beogradu (“Ibarska magistrala”, ubistvo Stambolića),a kasnije zbog razdvajanja postupka u predmetu “Zeminski klan”.Takođe je uticala i predaja optuženog Milorada Ulemeka koji je lišen slobode dana 02.maja 2004.godine i vremena datog za pripremanje i iznišenje njegove odbrane koje iznošenje je započeto dana 14.06.2004.godine: takođe je uticalo i hapšenje optuženog Aleksandra Simovića koji se prvi put pojavio pred sudskim većem nakon lišenja slobode dana 28.11.2006.godine, a svoju odbranu je izneo dana 14.12.2006.godine, kao i ekstradicija Dejana Milenkovića iz Republike Grčke dana 02.02.2005.godine, koji je pred sud prvi put izveden dana 14.02.2005.godine, a odbranu izneo na glavnom pretresu održanom dana 09.03.2005.godine. Nakon što je rešenjem Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P. br.5/03 od 20.06.2006.godine tada optuženi dejan Milenković dobio status svedoka saradnika, saslušan je na glavnom pretresu, koji je bio javan, dana 23., 24., 27 i 28. novembra 2006.godine. U ovom krivičnom postupku odbijeno je ukupno 108 predloga punomoćnika oštećenih, optuženih i njihovih branilaca za dopunu dokaznog postupka. Punomoćnicima oštećenih odbijeno je 36 predloga, dok je optuženima i braniocima odbijeno 72 predloga za dopunu dokaznog postupka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *