Novi Pazar

Novi Pazar je grad u Srbiji u Raškom okrugu.