NOVEMBAR

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2018.godine  – Srušena Zgrada magacina Francusko-srpske banke iz 1922

17.11.1929.godine- Ulepšavanje Obilićevog venca,betonisanje i postavljanje drveća

10.11.2017. Devojački park preimenovan u park Aleksandrov.