Njenom surovošću i SS oficiri su bili šokorani – Juana Bormann

Juana Bormann bila je zatvorski čuvar u nekoliko logora i bila je poznata po svojoj okrutnosti da su čak SS oficiri bili šokirani njenim sadizmom. Zatvorenici su je zvali i „Žena sa psima“ jer je vezivala zatvorenike za stub a onda bi pustila pse na njih da ih rastrgnu.

Po svedočenju same Bormann pridružila se SS jedinici 1938.godine kako bi zaradila što više novca. Posle koncenracionog logora Lihtenburg i Ravensbruck dolazi u koncentracioni logor Aušvic 1942.godine. Prema svedočenjima preživelih svi su je zvali „Žena sa psima“ i smatrali su je najgorim sadistom među svim ženskim čuvarima a i sami SS oficiri su se držali po strani od njene okrutnosti.

Kada je bio očigledan krah Nemačke 1944.godine preseljena je u drugi logor Hindenburg isto u Poljskoj. Ponovo je vraćena januara 1945. u Ravensbrück da bi krajanj stanica bio logor Bergen-Belsen u martu 1945. gde je i uhapšena od strane saveznika.

Ispitivana je za zločine počinjene u Aušvicu i Bergen-Belsenu da bila proglašena krivom i osuđena na smrt vešanjem 13.decembra 1945.godine.