Naredba o posebnim merama za vreme vanrednog stanja 2003.

  1. Ovom naredbom ograničavaju se određene slobode i prava čoveka i građanina utvrđene Ustavom Republike Srbije i utvrđuju posebne nadležnosti državnih organa za vreme vanrednog stanja.
  2. Lice koje ugrožava bezbednost drugih građana ili bezbednost Republike, Ministarstvo unutrašnjih poslova može prinudno dovesti i zadržati u službenim prostorijama do 30 dana. O primeni mere dovođenja i zadržavanja donosi se rešenje, na koje se može izjaviti žalba ministru unutrašnjih poslova.

Lice iz stava 1. ove tačke nema pravo na branioca u smislu Zakonika o krivičnom postupku.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će obavestiti porodicu iz stava 1. ove tačke o primeni mera odvođenja i zadržavanja, ukoliko je to moguće.

  1. Ministar unutrašnjih poslova može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje lica na javnim mestima ili određenim područjima, kao i da naredi pojedinim licima da borave u mestu prebivališta, odnosno boravišta sa obavezom javljanja. Ministar unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza određenom prostoru ili objektu, i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez odobrenja.
  2. Direktor Bezbednosno-informativne agencije može prema određenim ili pravnim licima da preduzme određene mere kojima se odstupa od načela nepovredivosti tajne pisma i drugih sredstava opštenja i bez odluke nadležnog suda.
  3. Ovlašćeno službeno lice sme ući u tuđi stan i druge prostorije, i bez odluke nadležnog suda, ako je to neophodno radi otkrivanja i hvatanja učinilaca krivičnih dela sa elementom organizovanog kriminala, pronalaženja tragova tih krivičnih dela i predmeta važnih za krivični postupak.
  4. Zabranjuje se pravo na štrajk.
  5. Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i drugih javnih okupljanja građana koji podležu prethodnoj prijavi Ministarstva unutrašnjih poslova, u skladu sa Zakonom.
  6. Zabranjuje se političko, sindikalno i drugo delovanje čiji je cilj ometanje i sprečavanje primene mera za vreme vanrednog stanja.
  7. Zabranjuje se javno obaveštavanje, rasturanje štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašavanje vanrednog stanja, osim prenošenja zvaničnih saopštenja nadležnih državnih organa.

O sprovođenju mere iz stava 1. ove tačke stara se Ministarstvo kulture i javnog informisanja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

  1. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *