Leks specijalis za Beograd na vodi

Dana 09.03.2015.godine Vlada Srbije dostavla je Skupštini na usvajanje po hitnom postupku predlog leks specijalisa o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole za projekat Beograd na vodi.

U predloga, koji je bio objavljen na sajtu Skupštine Srbije, napisano je da bez donošenja leks specijalisa predlogom za utvrđivanje javnog interesa ne bi mogli da budu obuhvaćeni objekti namenjeni turizmu, ugostiteljstvu, poslovni i stambeni objekti koji treba da se grade na toj lokaciji.

Na površini od oko 177 hektara, gde će biti realizovan Beograd na vodi će biti izgrađeno milion kvadratnih metara stambenog prostora, oko 750.000 kvadrata poslovnog i komercijalnog prostora i više od 62.000 kvadrata javnih ustanova kao što su vrtići, škole, ustanove kulture, socijalne i zdravstvene ustavove, kao i 242.000 kvadrata zelenih površina.

Očekuje se da će u novoizgrađenim objektima biti zaposleno više od 13.000 radnika i da će na tom prostoru stanovati oko 17.000 ljudi.

Navedeni podaci ukazuju da projekat Beograd na vodi predstavlja jedan od najznačajanijih investicionih poduhvata u Srbiji.

Procenjeni troškovi koji se odnose uređenje prostora, izgradnju infrastrukture i eksproprijaciju iznose 33 milijarde dinara, a prihodi po osnovu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta na lokaciji Beograda na vodi biti 33,7 milijardi dinara.

Vlada Srbije usvojila uredbu kojoj je za projekat Beograd na vodi utvrđen Prostorni plan područja posebne namena, a koji je stupio na snagu 31. januara 2015. godine. Troškovi Grada Beograda na uređenju građevinskog zemljišta biće regulisani posebnim ugovorm između Grada Beograda i Republike Srbije.

Doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta platiće investitor, a troškove eksproprijacije snosiće korisnik eksproprijacije. Grad Beograd i Republika Srbije imaju sva prava, obaveza i odgovornosti korisnika eksproprijacije.

Leks specijali usvojen je 09. aprila 2015.godine-

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.