Koncentracioni logor Ravensbrück u kome su bile smeštene samo žene

Koncentracioni logor Ravensbrück sagrađen je 1939.godine u blizini Berlina i bio je namenjen isključivo za žene. Izgradnju logora naredio je Hajnrih Himler komadant Gestapa.

Prve zatvorenice dovedeni su u maju 1939.godine i to iz koncentracionog logora Lichtenburg i to oko 900 njih. Do kraja rata kroz ovaj koncentracioni logor prošlo je 130.000 žena. U logor su dovođene jevrejke,romkinje,prostitutke… Žene su bile izložene brutalnom mučenju.

U kampu je radilo oko 150 žena kao čuvari a pripadale su SS jedinici. Zatvor je totalno raspušten tek u proleće 1945.godine.