Kolubarska bitka – austrougarske trupe su napustile Beograd

Kolubarska bitka ili Suvoborska bitka je najznačajnija bitka između vojske Kraljevine Srbije i Austrougarske u Prvom svetskom ratu. Počela je 14. novembru a završena 15. decembru 1914. godine kada su austrougarske trupe napustile Beograd. Okončana je uspešnom vojnom strategijom,koja se i danas izučava u vojnim knjigama svuda u svetu, generala Živojina Mišića a kada su svi očekivali kapitulaciju Srbije.

Nakon dobijene Cerske bitke general Živojin Mišić suočio se sa još jednom bitkom koju su svi unapred smatrali izgubljenom. General Oskar Poćorek,komadant austrougarske vojske na Balkanu,smatrao je da je srpska vojska nema više dovoljno morala a ni ljudstva da se odbrani od brojno nadmoćnije austrougarske vojske.

Ukupna jačina Austrougarske Balkanske vojske iznosila je oko 400.000 vojnika i 400 topova,dok Srpska vojska je imala oko 270.000 vojnika, 426 topova i 180 mitraljeza.

Plan Austrougarske vojske je bio da zauzmu Beograd i da time potpuno unište Srpsku vojsku.

General Živojin Mišić naređuje Prvoj armiji da se povuče nakon jakih udara austrougarske vojske koji su za nameru imali da 20.novembra uđu u Beograd i plan im se ostvaruje ali 2.decembra 1914.godine.

Prerano radovanje austrougarske 3.decembra u Beogradu i mišljenju da su slomili Srpsku vojsku potpuno se prekrenula istog dana. General Živojin Mišić naređuje sveopštu ofanzivu sa novom jedinicom poznatom kao 1300 kaplara,koju činili mladići koji još nisu završili vojnu školu ali su im pre vremena podeljeni činovi kaplara.

Tačno u 7h,3.decembra 1914.godine, počeo je sveopšti napad na austrougarske vojne snage,kada su slavili pobedu u Beogradu. Austrougari iznenađeni za napad Srpske vojske koji nisu očekivali jer su mislili da je srpska vojska totalno slomljena. Poćorek nije znao šta se dešava i kada je srpska vojska počela da slama austrougarsku na svim frontovima velikom brzinom, Poćorek nije hteo da naredi povlačenje pa su gubici koje je pretrpela austrougarska bili i još veći.

15.decembra 1914.godine Srpska vojska je umarširala u Beograd zajedno sa kraljem Petrom I Karađorđevićem.

U Kolubarskoj bici je život izgubilo 22.000 vojnika, a 91.000 je ranjeno,zarobljenih 19.000 Na austrougarskoj strani poginulo je 27.216 vojnika i 1.080 oficira, ranjeno je 118.911vojnika i podoficira, dok je broj nestalih iznosio 73.000 ljudi.

U Lazarevcu je podignuta spomen crkva u kojoj su sahranjene kosti srpskih i austrougarskih vojnika.

Neka im je vječna slava i hvala!