Istorijske zgrade u Užicu

Istorijske zgrade u Užicu:

 • Partizanska bolnica
 • Jokanovića kuća
 • Zgrada Glavnog Narodnooslobodilačkog odbora Srbije
 • Zgrade partizanske štamparije „Borba“
 • Zgrada uprave rasadnika u Krčagovu
 • Zgrada Poljoprivredne škole u Sevojnu
 • Zgrada Muzeja ustanka 1941. (Zgrada banke)
 • Zgrada Gradskog Narodnog odbora
 • Zgrada gde su bili smešteni Gradski i sreski narodni odbor –Slanuša
 • Zgrada hotela „Palas“
 • Kuća Petra Avramovića
 • Železnička ložionica
 • Zgrada fabrike „Prvi partizan“

Dodaci