Implementacioni aneks Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije

Implementacioni aneks Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije

„Implementacioni aneks Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije“ prihvaćen je bez potpisivanja na sastanku u Ohridu 19.03.2023. godine.

Sastanku u Ohridu prisustvovali su šef evropske diplomatije Žozep Borelj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer samoprozvane države Kosova Aljbin Kurtij.

TEKST ANEKSA:

 • Kosovo i Srbija se u potpunosti obavezuju da će poštovati sve članove Sporazuma i ovog Aneksa i sprovesti sve svoje obaveze koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa ekspeditivno i u dobroj veri.
 • Strane uzimaju u obzir da će Sporazum i Implementacioni aneks postati sastavni delovi odgovarajućih procesa pridruživanja Kosova i Srbije Evropskoj uniji. Strane primaju k znanju da će EU posrednik odmah nakon usvajanja Sporazuma i ovog Aneksa započeti proces izmene merila za Poglavlje 35 za Srbiju kako bi se iskazale nove obaveze Srbije koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa. Agenda kosovske Specijalne grupe za normalizaciju će podjednako odražavati nove obaveze koje ima Kosovo, a koje proizilaze iz Sporazuma i ovog Aneksa.
 • Strane su saglasne da hitno prihvate Deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovorena u okviru Dijaloga uz podršku EU.
 • Da bi implementirao član 7, Kosovo odmah pokreće pregovore u okviru Dijaloga uz posredovanje EU o uspostavljanju specifičnih aranžmana i garancija za obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu, u skladu sa relevantnim prethodnim sporazumima u okviru dijaloga koje je utvrdio EU posrednik.
 • Strane su saglasne da u roku od 30 dana uspostave Zajednički odbor za monitoring, kojim predsedava EU. Sprovođenje svih odredbi će biti obezbeđeno i nadgledano od strane Zajedničkog odbora za monitoring.
 • Da bi se primenio član 9, EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio investicioni i finansijski paket pomoći za Kosovo i Srbiju. Pomoć neće biti dodeljena pre nego što EU utvrdi da su sve odredbe Sporazuma u ​​potpunosti sprovedene.
 • Kosovo i Srbija se slažu da će se svi članovi sprovoditi nezavisno jedan od drugog.
 • Redosled stavova ovog Aneksa ne dovodi u pitanje redosled njihovog sprovođenja.
 • Kosovo i Srbija se slažu da neće blokirati primenu nijednog člana.
 • Sve rasprave u vezi sa implementacijom Sporazuma odvijaće se u okviru Dijaloga koji vodi EU.
 • Kosovo i Srbija primaju k znanju da svako nepoštovanje svojih obaveza iz Sporazuma, ovog Aneksa ili prethodnih sporazuma u okviru dijaloga može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i finansijsku pomoć koju dobijaju od EU.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *