Haški sud od juče prestao sa radom a na klupi je bila 161 osoba

Međunarodni sud za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine, koji se često naziva Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), bio je telo Ujedinjenih nacija uspostavljeno da bi se krivično gonili zločini počinjene tokom jugoslovenskih ratova i sudili počiniocima. Tribunal je bio ad hoc sud koji se nalazi u Hagu, Holandija.

Sud je osnovan Rezolucijom 827 Saveta bezednosti Ujedinjenih nacija, koji je usvojen 25. maja 1993. Imao je nadležnost nad četiri grupe zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine: teške povrede Ženevskih konvencija, kršenja zakona i običaja ratovanja, genocida i zločina protiv čovečnosti. Maksimalna kazna koja se mogla dobiti bila je doživotna kazna zatvora.

Optuženo je ukupno 161 osoba; konačne optužnice su izdate u decembru 2004. godine, od kojih je poslednji potvrdjen i otpušten u proleće 2005. Zadnja osoba koju je tražio Hag bio je Goran Hadžić koji je uhapšen 20. jula 2011.  Konačna presuda je izdata 29. novembra 2017. i institucija će formalno prestati da postoji 31. decembra 2017.

Malo je poznato da je predlog za osnivanje suda dao ministar spoljnih poslova Nemačke Klaus Kinkel.

PRVE OPTUŽNICE

Godine 1994. izdata je prva optužnica protiv Srpskog komadanta iz Bosne Dragana Nikolića pod optužbom da je bio komadant logora Sušica. Osuđen je na 20.godine zatvora.

Optužen je i političar bosanskih Srba Duško Tadići  postao je predmet prvog suđenja Haškog Tribunala. Tadić je uhapšen od strane nemačke policije u Minhenu 1994. godine zbog navodnih postupaka u prijedorskom regionu u Bosni i Hercegovini (posebno njegove akcije u logorima Omarska, Trnopolje i Keraterm).

Pored Duška Tadića, do juna 1996. godine Tribunal je u pritvoru imao i Tihomira Blaškića, Dražena Erdemovića, Zejnila Delalića, Zdravka Mucića, Esada Landžu i Hazima Delića.

Erdemović je postao prva osoba koja je proglašena krivom pred sudom Haškog Tribunala.

Haški sud je tokom raznih procesa trpeo žestoke kritike sa svih strana zbog navodne pristrasnosti a što će se tek analizirati.

Foto:pixabay