FEBRUAR

Februar je drugi mesec u godini i ima 28 dana ili 29 dana u prestupnoj godini i jedini je mesec koji ima manje od 30 dana. Kada februar ima 29 dana onda je prestupna godina, a prosta ako ima 28 dana.

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29