Elsi Inglis ( Elsie Maud Inglis ) Prva žena koja je dobila najviše srpsko odlikovanje

Dr. Elsi Inglis ( Elsie Maud Inglis ) je bila škotska lekarka koja je tokom Prvog svetskog rata pomagala srpskim vojnicima u okviru škotske bolnice.

Prva je žena koja je dobila najviše srpsko odlikovanje – Orden belog orla.

Rođena je i školovana je u Indiji jer je njen otac služio civilnu službu. Nakon povratka u Škotsku 1886.godine upisuje medicinu a studije završava u Glazgovu,u Kraljevskoj bolnici.

Prvi posao dobija u Novoj ženskoj bolnici u Londonu a zatim se seli u porodilište u Dablinu. Nakon stečenog znanja i prakse otvara svoju privatnu ordinaciju 1894.godine koja je ujedno i porodilište za siromašne žene. U okviru svoje privatne prakse obrazuje školovanje za babice.

Nakon izbijanja Prvog svetskog rata osniva organizaciju Škotsku žensku bolnicu koja je za cilj imala pomoć vojnim snagama saveznika širom svih frontova na kojima su ratovali.

Engleska vlada nije htela da finansira ovu organizaciju pa Inglis odlazi u Francusku 1914.godine i osniva bolnicu sa 200 kreveta.

Elsi Inglis dolazi u Srbiju 1915.godine jer je smatrala da je Srbija u najgorem stanju u odnosu na ostale saveznike. Po samom dolasku otvara prvu Škotsku žensku bolnicu u Kragujevcu a pored te osnovala je još u Valjevu, Mladenovcu i Lazarevacu. Radila je sve što je bilo potrebno da se pomogne srpskoj vojsci.

Zbog odbijanja da se povuče sa srpskom vojskom jer nije htela da ostavi ranjenike zarobljena je u Kruševcu novembra 1915.godine. Sve do februara 1916.godine bila je zarobljenik kada je pod pritiskom Vlade SAD i Crvenog krsta puštena i vraćena u Veliku Britaniju.

Umire od raka 26. novembra 1917. godine. Na sahranu dolaze predstavnici britanske i srpske kraljevske porodice.

Elsi Inglis je bila prva žena koja je odlikovana najvišim srpskim odlikovanjem „Orden belog orla“, na ceremoniji u Londonu posthumano.

Zbog njenog velikog zalaganja septembra 1915.godine u Mladenovcu je sagrađena spomen česma „Crkvenac“.

Na mermernoj ploči česme uklesane su reči na srpskom i engleskom „Za uspomenu na sanitarne misije škotskih žena u Srbiji i njinog osnivača dr Elzi Ingils, podiže II rezervna mladenovačka bolnica. – Izgradili vojnici Moravske divizije I poziva pod rukovodstvom rezervnog kapetana prve klase Bor. Popovića“.