Dani Beograda

Dani Beograda

Država: Srbija

Grad: Beograd

Prvi put održan: 2003

Manifestacija Dani Beograda održava se od 2003. godine, a usvojila ga je Skupština grada Beograda 26. decembra 2002. godine.

Prvi put slovenski naziv Beograd pominje u pismu rimskog pape Jovana osmog upućenog bugarskom knezu Borisu Mihajlu 16. aprila 878. godine, pa tako i početak manifestacije je uvek 16. aprila. Drugi datum koji se obeležava u okviru manifestacije je i 19. april jer je na taj dan 1867. godine turski komandant Beograda Ali Riza-paša predao ključeve grada knezu Mihailu.