Dan kada je Beograd imao samo jednog stanovnika – Ludi Nastas

Beograd je prema pričama imao dva puta jednog stanovnika i to propašću Prvog Srpskog ustanka i kada su Austrijanci predali Beograd Turcima.

Prva priča se odigrava kada je propao Prvi Srpski ustanak,1813.godine, svi su otišli iz Beograda sem jednog čoveka Ludog Nastas. Kada su Turci stigli u Beograd dočekao ih je Ludi Nastas koji je igrao,pevao i pričao sam sa sobom dok su ostali domovi i ulice bili prazni. Turci ga ugledali i shvatili da je lud i nisu ga ubili smatrajući da ga je Alah dovoljno kaznio. Tako je i nastala do danas izreka Ludi Nasta.

Druga priča odigrava se kada je Austrija predala Beograd Turcima i u Beogradu je ostala samo jedna žena koja ih je i dočekala.

Foto: A.M