Da li je otkrivena prva slika Isusa? ( Video)

Metalne table spojene metalnim prstenovima ,“Metalna knjiga“,pokazuju jedan od najranijih portreta Isusa Hrista i njegovo prvo pominjanje. „Metalna knjiga“ je otkrivena 2008.godine u Jordanu od strane beduina Hassan Saeda.

Prema dosada dešifrovnim podacima sa „Metalne knjige“ Isus Hrist nije započeo svoje novo učenje već je obnavljao staro iz vremena Kralja Davida. I Bog koga je obožavao je bio muško i žensko.

Centralni deo knjige govori da je Hrist držao svoje učenje u Solomonovom hramu gde se veruje da je video lice Boga.

Ono što treba napomenuti da ima 70 knjiga koje su otkrivene i da nisu veće od kreditne kartice.

Foto: Ilustacija/pixabay