Crkve na opštini Ub

Crkve na opštini Ub

Država: Srbija

  • Crkva Hrista Spasitelja
  • Crkva brvnara Svetog Makarija
  • Manastir Dokmir ( Crkva Vavedenja Bogorodičinog )
  • Crkva svetih Arhanđela
  • Crkva Vaznesenja Hristovog u Pambukovici
  • Crkva Rođenja Bogorodice u Novacima