12 јула, 2020

Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla U Beogradu ( Kotež )

Crkva Sv. Apostola Petra i Pavla u Kotežu sagrađena je 2009.godine. Slava crkve je Petrovdan.