BEOGRAĐANKA KOJA NIJE HTELA DA JE SPASU – Olga Alkalaj

Olga Alkalaj rođena je 23. novembra 1907. godine u Beogradu. Završivši Pravni fakultet u Beogradu učlanila se u KPJ ( Komunističku partiju Jugoslavije) i postala advokat komunista koje je branila na sudu. Nakon okupacije promenila je ime u Sofija Aleksić,zbog progona Jevreja, radeći kao kućna pomoćnica.

Jedan je od organizatora spašavanja Aleksandra Rankovića iz zatvorske bolnice u Vidinskoj ulici u Beogradu, jula 1941. godine.

Nakon izdaje novembra 1941.gdine uhapšena od strane Gestapoa i odvedena u logor Banjica gde je podvrgnuta mučenju kako bi odala ostale. Posle višemesenog mučenja i ćutanja premeštena je u logor na Starom sajmištu ali zbog velikih povreda koja je zadobila usled mučenja prebačena je u Jevrejsku bolnicu.

Tokom 1942.godine organizovano je njeno bekstvo iz bolnice ali ona nije htela da ide jer je znala ukoliko bi pobegla Gestapo bi pobio ostale bolesnike ili bi stradali kao taoci jer bi pomislili da su joj pomogli da pobegne.

Odvedena je iz bolnice u pratnji Gestapoa 15.marta 1942.godine i stavljena u kamion zvani „dušegupka“ gde je sa ostalim Jevrejima ugušena otrovnim gasom.

Ulica u beogradskom naselju Konjarnik nosi njeno ime.

Foto:Wikipedia