7.mart

Događaji

  • 1929 – U palati Akademije nauka proradila prva beogradska radio stanica u 11:20 časova na kojoj je bila i radio antena

Rođenja

Preminuli

Praznici