1994.godina

  • 24.januar – Guverner Narodne banke Jugoslavije Dragoslav Avramović je predstavio novi dinar sa odnosom 1:1 prema marki sa ciljem da se zaustavi hiperinflacija u SRJ.
  • 5.februar – Eksplozija na sarajevskoj pijaci Markale, 68 osoba poginulo, a ranjeno oko 200.
  • 9.februar – NATO postavio ultimatum Republici Srpskoj da u roku od 10 dana povuku sve teško naoružanje oko Sarajeva
  • 8.april – Vojska Republike Srpske započela ofanzivu na Goražde
  • 15.april – U Beogradu je osnovan Mobtel Srbija, počeo sa radom 31. decembra.
  • 25.april – Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Ruska Federacija formirale kontakt grupu
  • 18.jul – Muslimani i Hrvati prihvatili predloženi plan Kontakt grupe, po kojem je Bosna i Hercegovina izdeljena na muslimansko-hrvatsku federaciju sa 51 % i Republiku Srpsku sa 49 % teritorije.
  • 4.avgust – Posle nekoliko odbijanja Republike Srpske da prihvate plan Kontakt grupe, vlasti Savezne Republike Jugoslavije prekinule sve odnose sa Republikom Srpskom i zatvorile granicu na Drini.
  • 26.novembar – Srpske snage ušle u predgrađe Bihaća.
  • 5.decembar – Počela sa radom BK Televizija.