1931. godina

  • Prve telefonske govornice u Beogradu na otvorenom prostoru