1905. godina

  • 27.februar – Osnovan Beogradski univerzitet, prva univerzitetska ustanova u Srbiji.
  • 9.mart – Za prvog rektora Beogradskog univerziteta izabran Sima Lozanić