1904. godina

  • 25.januar – U Beogradu je počeo da izlazi dnevni list Politika.
  • 21.septembar – Petar I Karađorđević je krunisan za kralja Srbije.