1202.godina

DOGAĐAJI

  • Vukan Nemanjić je postao veliki župan
  • Vukan Nemanjić je postao ugarski vazal

ROĐENJA

PREMINULI

PRAZNICI