12.februar

DOGAĐAJI

2020 – Postavljene prve solarne klupe u Zemunu na Karađorđevom trgu br.6

2020 – U zgradi Gradskе оpštinе Rakоvica jе sa radоm pоčео da radi katastar.

ROĐENJA

PREMINULI

PRAZNICI

  • Sveta Tri Jerarha